Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu

61 - 249 Poznań, Os. Stare Zegrze 1,
tel: 0(61) 8 789-690, 0(61)8 797 791; fax: 0(61) 8796-575


Przedszkole nr 186


Mieszkańcy Łąki
Szkoła Podstawowa nr 50


z Oddziałami Integracyjnymi
im. I Dywizji Pancernej
gen. Stanisława Maczka
Gimnazjum nr 27


z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Stanisława Maczka